ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ

 • Як подати письмове звернення/скаргу/претензію до ТОВ «АВРОРА ТЕРМ»
  Письмове звернення до Товариства можна подати наступним чином:

  - Надіслати поштою на адресу: 02232 м.Київ, вул.Закревського,75/2;

  - Особисто передати до Товариства, за зазначеною вище адресою;

  - Надіслати електронний лист на адресу: avrora_term@bigmir.net;

  - Зателефонувати за номером: (044) 530-43-81, (044)530-22-03

  Вимоги до оформлення звернення/скарги/претензій

  1. Повинно бути вказано:

  - Для фізичної особи: прізвище, ім’я, по батькові, адреса;

  - Для юридичного споживача, фізичної особи підприємця: назва, юридична адреса, адреса знаходження об’єкта електропостачання.

  2. Викладено суть порушеного питання пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги;

  3. Письмове звернення/скарга/претензія повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. При поданні звернення/скарги/претензії в електронному вигляді також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронним зв’язком не вимагається.

  Розгляд звернення/скарги/претензії, надісланого до ТОВ «АВРОРА ТЕРМ»

  Якщо в зверненні/скарзі/претензії вказана адреса електронної пошти, номер телефону або така інформація відома Товариству здійснюється надання попередньої відповіді щодо можливості вирішення питання або повідомлення про початок розгляду звернення/скарги/претензії та строки його розгляду. Попередня відповідь надається протягом 1 робочого дня від дня отримання звернення/скарги/претензії.

  Звернення/скарга/претензія розглядається в термін визначений чинним законодавством України.

  Надання повідомлень про загрозу електробезпеки

  Для надання повідомлення про загрозу електробезпеки необхідно зателефонувати за номерами телефонів (044) 530-43-81 або надіслати листа електронною поштою на адресу: avrora_term@bigmir.net.

  При цьому в темі звернення обов’язково зазначається «Загроза електробезпеки».

  Роздрібні тарифи на електроенергію для непобутових споживачів
  http://www.nerc.gov.ua/?id=13844
  Динаміка зміни цін на електричну енергію
  http://http://www.nerc.gov.ua/?id=19533

  НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

  1. Закон України "Про ринок електричної енергії"

  http://http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2019-19

  2. Постанова НКРЕ №1421 від 29.10.2010 "Про затвердження Порядку доступу постачальників електричної енергії за нерегульованим тарифом до місцевих (локальних) електричних мереж"

  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1146-10

  3. Постанова НКРЕКП №1469 27.12.2017 року "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу"

  http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1469874-17

  4. Закон України "Про ліцензування видів господарської діяльності"

  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/222-19

  5. Постанова НКРЕКП №504 13.04.2017 року "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії"

  http://www.nerc.gov.ua/index.php?id=24740

  6. Закон України "Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення"

  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/887-19

  7. Закон України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг"

  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1540-19

  8. Постанова НКРЕКП № 307 від 14.03.2018 року «Про затвердження Правил ринку»

  http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0307874-18

  9. Постанова НКРЕКП № 308 від 14.03.2018 року «Про затвердження Правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку»

  http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v0308874-18

  10. Постанова НКРЕКП № 309 від 14.03.2018 року «Про затвердження Кодексу системи передачі»

  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0309874-18

  11. Постанова НКРЕКП № 310 від 14.03.2018 року «Про затвердження Кодексу систем розподілу»

  http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v0310874-18

  12. Постанова НКРЕКП № 311 від 14.03.2018 року «Про затвердження Кодексу комерційного обліку електричної енергії»

  http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/ru/v0311874-18

  13. Постанова НКРЕКП № 312 від 14.03.2018 року «Про затвердження Правил роздрібного ринку електричної енергії»

  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0312874-18

  ПРОЦЕДУРА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

  ПОСТАЧАЛЬНИКОМ

  Спори між споживачем і постачальником вирішуються шляхом досудового врегулювання спорів у прозорий, справедливий і швидкий спосіб.

  Всі Спори і розбіжності, які можуть виникнути щодо тлумачення і застосування Договору поставки природного газу або в зв'язку з ним, або інші суперечки, які можуть виникнути при взаємодії між Постачальником і Споживачем будуть вирішуватися шляхом переговорів і консультацій.

  У випадку неврегулювання спору чи розбіжностей шляхом переговорів, Споживач вправі звернутись до Постачальника за адресами точок контакту, розміщені на цьому сайті, з претензією, скаргою, пропозицією.

  Постачальник зобов'язаний розглянути всі скарги, отримані від Споживачів, і протягом одного місяця повідомити про результати їх розгляду.

  У випадку неможливості досягнення згоди Сторін в процесі переговорів і консультацій, Сторони мають право звернутися із заявою про вирішення спору до Регулятора або його територіального підрозділу і / або передати спір до відповідного суду України.

  Врегулювання суперечок Регулятором або його територіальним підрозділом здійснюється відповідно до затвердженого Регулятором порядку. Звернення до регулятора або його територіального підрозділу не позбавляє Сторони права на вирішення спору в судовому порядку.

  Контактна інформація підрозділу ліцензіата, відповідального за розв’язання спорів:

  02232 м.Київ, вул.Закревського,75/2

  тел. +38 (044) 530-43-81

  Понеділок – п’ятниця 08.00-17.00

  Субота, неділя - вихідний

  Електронна адреса: avrora_term@bigmir.net

  Контактна особа:

  Директор Івко Юрій Володимирович

  ЗГОДА на обробку персональних даних

  Відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" з ціллю ведення бази персональних даних та з метою забезпечення кадрового діловодства, підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань персоналу, а також з питань реалізації визначених законодавством прав та обов'язків у сфері трудових правовідносин даю згоду на:

  - обробку моїх персональних даних з первинних джерел у такому обсязі (зокрема відомості про освіту, професію, спеціальність та кваліфікацію, науковий ступінь, вчене звання, підвищення кваліфікації, паспортні дані, дані про нагороди; відомості про декларування доходів, зобов'язання фінансового характеру та відомості про майновий стан державного службовця і особи, яка претендує на зайняття посади державного службовця, щодо себе та членів своєї сім'ї, автобіографічні дані, відомості про трудову діяльність, особисті відомості (вік, стать, родинний стан, склад сім'ї тощо), відомості щодо місця проживання: фактичне та за державною реєстрацією, відомості про перебування на військовому обліку, дані, що стосуються стану здоров'я в межах, визначених законодавством, дані щодо періоду надання відпусток, дані, що підтверджують право працівника на пільги, встановлені законодавством, дані про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків, електронні ідентифікаційні дані (біографічні довідки, номери телефонів), запис зображення (фото);

  - використання персональних даних, що передбачає дії володільця бази щодо обробки цих даних, в тому числі використання персональних даних відповідно до їх професійних чи службових або трудових обов'язків, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права обробки персональних даних іншим суб'єктам відносин, пов'язаних із персональними даними (стаття 10 цього Закону);

  - поширення персональних даних, що передбачає дії володільця бази персональних даних щодо передачі відомостей про фізичну особу з бази персональних даних (стаття 14 цього Закону);

  - доступ до персональних даних третіх осіб, що визначає дії володільця бази персональних даних у разі отримання запиту від третьої особи щодо доступу до персональних даних, у тому числі порядок доступу суб'єкта персональних даних до відомостей про себе (стаття 16 цього Закону).

  Зобов'язуюсь у разі зміни моїх персональних даних надавати у найкоротший строк уточнену, достовірну інформацію та оригінали відповідних документів для оновлення моїх персональних даних.

  Посвідчую, що отримав повідомлення про включення інформації про мене до бази персональних даних з метою ведення кадрового діловодства, підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань персоналу, а також внутрішніх документів Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури і з питань реалізації визначених законодавством прав та обов'язків у сфері трудових правовідносин, а також відомості про мої права, визначені Законом України "Про захист персональних даних", і про осіб, яким мої дані надаються, для виконання зазначеної мети.

  Повідомляємо, що надані Вами відомості включені до бази персональних даних Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури з метою ведення кадрового діловодства, підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань персоналу, а також внутрішніх документів Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури з питань реалізації визначених законодавством прав та обов'язків у сфері трудових правовідносин. Відповідно до ст. 8 Закону України "Про захист персональних даних" суб'єкт персональних даних має право:

  1) знати про місцезнаходження бази даних, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження її володільця чи розпорядника;

  2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані, що містяться у базі персональних даних;

  3) на доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідній базі персональних даних

  4) отримувати не пізніше як за 30 календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, що зберігаються;

  5) пред'являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом;

  6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостатніми;

  7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

  8) звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних;

  9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.

  Я ознайомлений (на) із: організацією збору, обліку, обробки та захисту персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";

  законодавчим актом України щодо відповідальності за порушення законодавства про захист персональних даних відповідно до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про захист персональних даних".